1919 m. lapkričio 15 d. | Kovos prie Dauguvos

15. XI rusas šaudė Niešovkos ir Osinovkos kaimus. Mūsų artilerija atsakinėjo.


Trumpas epizodas apie kovas su bolševikais prie Dauguvos. Frontui nusistovėjus prie šios natūralios gamtinės kliūties, mūšiai aprimo, beliko pavieniai susišaudymai.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

1919 m. pabaigoje, bolševikų fronte prie Dauguvos, Lietuvos kariuomenės naudotos artilerijos pozicijos. Nuotrauka iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai. I t., Vilnius, 1991, priedų


Šaltinis: Mūsų armijos veikimo apžvalga. Bermontininkų frontas, Kariškių žodis, 1919 11 21, Nr.27, p. 205

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48875&biRecordId=4490