1919 m. lapkričio 16 d. | Atsinaujino laikraščio „Ūkininkas“ leidyba

Labai spirgįnantis neatidėliojamas reikalas yra lietuviams ūkininkams turėti savas laikraštis, laikraštis kuriame mes drąsiai niekieno nevaržomi galėtume išdėstyti savo reikalus, o tų reikalų paskutiniu laiku atsirado daug ir labai daug.

Darbą pradedant

[…] Labai spirgįnantis neatidėliojamas reikalas yra lietuviams ūkininkams turėti savas laikraštis, laikraštis kuriame mes drąsiai niekieno nevaržomi galėtume išdėstyti savo reikalus, o tų reikalų paskutiniu laiku atsirado daug ir labai daug. Juk ne kieno kito, bet ypač mūsų ūkininkų pečiais yra palaikomas kuriamosios valstybės rūmas. Nešdami sunkų pilietinių pareigų jungą, nustosime turėti teisės ir savo žodį tarti.

[…] Spieskimės visi ūkininkai į didelę ir galingą ūkininkų bendrovę ir susijungę imkimės sugriautojo ūkio atitaisymo darbo. Į tą darbą nuo šios dienos vėl stoja Jūsų „Ūkininkas“.

„Ūkininkas“ lietuvių ūkininkų Sąjungos organas.

„ŪKININKO“ REDAKCIJA.

Vyras aria žemę Antalieptės žemės ūkio mokyklos sklype. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Darbą pradedant“, Ūkininkas, nr. 1, 1919 m. lapkričio 16 d., p. 1-2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000448749?exId=28668&seqNr=1;

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000448749?exId=28668&seqNr=2