1919 m. lapkričio 17 d. | Cimerlė išvažiavo

Vokiečių Vyriausybės Lietuvos Įgaliotinio pareigas laikinai eina Eisenbacheris vietoj Cimerlės, kurs išvažiavo iš Lietuvos specialiniu traukiniu lapkr. 17 d.


1918 m. Vokietijos Vyriausybei siekiant glaudesnio ryšio su Lietuvos Taryba buvo įvestas generalinio įgaliotinio Lietuvai postas. Pirmuoju įgaliotiniu Lietuvai tapo L. Cimerlė (Zimmerle), kuris 1918 m. lapkritį atvykęs į Vilnių turėjo prižiūrėti valstybinių ir vietinių funkcijų perdavimą Lietuvos valdžiai. Lietuvos valdžios institucijoms keliantis į Kauną, čia persikėlė ir L. Cimerlė. Čia jis buvo įsikūręs dabartinės Istorinės prezidentūros pastate.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė


Šaltinis: Cimerlė išvažiavo (1919, Lapkričio 20). Lietuva (251), p. 2. [žiūrėta 2019-09-23]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65122&seqNr=2