1919 m. lapkričio 18 d. | Susirėmimas ties Nortaičių kaimu

18 d. Įvyksta smarkus susirėmimas su bermontininkais ties Nortaičių kaimu (ant vieškelio iš Radviliškio į Šiaulėnus).


Lapkričio 18 dieną Lietuvos kariai susikovė su bermontininkais netoli Radviliškio, ten kur netrukus prasidėjo viena įspūdingiausių Lietuvos kariuomenės pergalių per visą XX a. istoriją. Nuotraukoje ir tuometinis fronto prieš bermontininkus vadas Kazys Ladiga, savo būstinę įrengęs Baisogaloje.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Lietuvos kariai nepriklausomybės kovų metu. Kovoms su bermontininkais vadovavęs karininkas Kazys Ladiga su tamsesne uniforma , antroje eilėje, trečias iš kairės. Lietuvos centrinis valstybės archyvas


Šaltinis: Pažymėtini įvykiai prieš 10-11 metų, Karys, 1929, Nr.45, p. 742.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48876&biRecordId=4490