1919 m. lapkričio 20 d. | Lietuvos pasiuntinio nota vokiečiams

Lietuvos pasiuntinys Vokiečiuos įteikė Vokiečių valdžiai notą, dėl rekvizicijų apmokėjimo. Notoj parodoma, kad Hagos sutartimi kiekviena valstybė neabejotinai privalo pamokėti rekvizicijos kvitus, duotus jos kariuomenės okupuotos šalies gyventojams.

Lietuvos pasiuntinio nota vokiečiams

XI 20. Lietuvos pasiuntinys Vokiečiuos įteikė Vokiečių valdžiai notą, dėl rekvizicijų apmokėjimo. Notoj parodoma, kad Hagos sutartimi kiekviena valstybė neabejotinai privalo pamokėti rekvizicijos kvitus (šeinus), duotus jos kariuomenės okupuotos šalies gyventojams. Tuo tarpu Vokiečių Vyriausioji nuostolių atlyginimo komisija nesuprantama kodėl atsisako pamokėti rekvicijos kvitus, pristatytus Lietuvos piliečių. Prašoma Vokiečių Vyriausybės įsakyti savo įstaigoms pristatomus kvitus išmokėti.


Šaltinis: Lietuvos pasiuntinio nota vokiečiams (1919, Lapkričio 22). Lietuva (253), p. 2. [žiūrėta 2019-09-13]

Prieiga internete:  https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65124&seqNr=2