1919 m. lapkričio 24 d. | Puolė Budžiūnuose

Nežiūrint duoto žodžio kraustytis iš Lietuvos, ir mūsų kariuomenei dargi nekliudant, vokiečiai patys daro puolimų.

Taip lapkričio 24 d., 20 val. jie puolė mūsų žvalgybą Budžiūnuose (šiaurės bare), bet buvo atmušti.

1919 m. Radviliškio mūšio metu iš bermontininkų atimtos patrankos keliauja link Kauno. Nuotrauka iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai. I t., Vilnius, 1991, priedų.


„Kariškių žodyje“ aprašoma, kad kai kuriose vietovėse bermontininkai, net po patirto sutriuškinimo Radviliškyje, skuba pereiti į kontraataką ir neskuba apleisti Lietuvos teritorijose.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas JazavitaŠaltinis: Mūsų armijos veikimo apžvalga. Bermontininkų frontas,  Kariškių žodis,  1919 12 12, Nr. 30, p. 230

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48871&biRecordId=4490