1919 m. lapkričio 25 d. | R. B. Vardo pranešimas Lietuvos ministrui pirmininkui

Seras Horace‘as Rumboldas teigia, jog jis dar per trumpai reziduoja Varšuvoje ir nėra pakankamai susipažinęs su lenkų valdžia, kad galėtų panaudoti savo asmeninę įtaką geresniam tarpusavio supratimui. Tačiau jis nepraranda vilties įtikinti lenkus gerų santykių su lietuviais reikiamybe <…>.

Kaunas. 1919 m. lapkričio 25 d.

J. E. Lietuvos Ministrui Pirmininkui

Sere,

Turiu garbės pranešti Jums, kad šiandien gavau britų ministro Varšuvoje lapkričio 13 dienos telegramą, atsakančią į mano telegramą, kurioje aš išreiškiau pageidavimą, kad jis, jei įmanoma, imtųsi sukviesti konferenciją, pirmininkaujamą Sąjungininkų, išspręsti esamo svarstomo klausimo tarp lenkų ir lietuvių vyriausybių.

Asmeniškai seras Horace‘as Rumboldas pritaria tokios komisijos įkūrimui ir kreipėsi į Lenkijos Vyriausybę, tačiau šios Vyriausybės pozicija yra bekompromisė ir laikomasi požiūrio, kad abipusiai dviejų valstybių nesutarimai tėra vidaus politikos reikalas. Seras Horace‘as Rumboldas teigia, jog jis dar per trumpai reziduoja Varšuvoje ir nėra pakankamai susipažinęs su lenkų valdžia, kad galėtų panaudoti savo asmeninę įtaką geresniam tarpusavio supratimui. Tačiau jis nepraranda vilties įtikinti lenkus gerų santykių su lietuviais reikiamybe ir remiasi tam tikromis mano telegramos vietomis, norėdamas parodyti geranorišką lietuvių Vyriausybės valią, siekiant geresnio tarpusavio supratimo.

Apgailestauju, kad mano ketinimai surengti trokštamą konferenciją nėra sėkmingi, tad dabar tegaliu tikėtis, jog reikalai išsispręs savaime per ateinančias kelias savaites ir vėl bus galima grįžti prie šio klausimo, viliantis daugiau sėkmės.

Prašau priimti mano rimtai apsvarstytus žodžius.

Turiu garbės būti,

Sere,

Nuolankiai

R. B. Wardas

Pulk. leit.

Komisaro pavaduotojas:

BRITANIJOS KOMISIJA PABALTIJO VALSTYBĖSE


Britų imperijos karinės misijos atstovas Ričardas Baringtonas Vardas garsėjo kaip vienas palankiausių Lietuvai britų karininkų. Šiame dokumente – jo tolesnės pastangos sureguliuoti konfliktą tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Britų imperijos karinės misijos atstovas Ričardas Baringtonas. Fotografija iš Viliaus Kavaliausko asmeninio archyvo


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 325