1919 m. lapkričio 27 d. | Naktį mūsiškiai atsikovojo Joniškį

Į šiaurę nuo Joniškio mūsiškiai buvo paėmę iš bermontininkų šarvuotą traukinį su 7 patrankom ir daugeliu kulkosvaidžių, bet Antantės atstovų įsakyti, turėjo atsitraukti ir palikti grobį.

27 d. Naktį mūsiškiai užėmė Joniškį. Bermontininkai tebesilaiko Meškučių rajone.

Į šiaurę nuo Joniškio mūsiškiai buvo paėmę iš bermontininkų šarvuotą traukinį su 7 patrankom ir daugeliu kulkosvaidžių, bet Antantės atstovų įsakyti, turėjo atsitraukti ir palikti grobį.

Lyduvėnų – Tytuvėnų ir Šiaulėnų rajone bermontininkai traukdamiesi labai plėšia gyventojus.

Bermontininkai atėję į Skaudvilės kaimą (ties Kurtuvėnais) pradėjo reikalauti iš gyventojų arklių, karvių ir kitokio turto. Vietos žmonės, jau ne kartą ,,išrabavoti“, įnirtę patys bermontininkus iš kaimo išvaikė.

Latvių batalionas iš Kriukų atsitraukė.


Lapkričio 27 dieną Lietuvos kariai susikovė su bermontininkais vydami juos iš Lietuvos. 2-asis pėstininkų pulkas, šios operacijos metu bendradarbiavo su latvių pajėgomis, kurios išvijo bermontininkus iš Kriukų miestelio ir atsitraukė ten pasirodžius lietuvių kariuomenei. Pačiam Pavelui Bermontui-Avalovui pavyko pasprukti. Nors bijodama konflikto tąsos ir Vokietijos pajėgų pastiprinimo, Antantė pareikalavo sustabdyti kovos veiksmus, bermontininkai vis dar plėšikavo Lietuvos kaimuose.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Lietuvos Nepriklausomybės pirmųjų metinių šventė Joniškio mieste, 1919 m. vasario 16 d. Rudenį šis miestas pateko į bermontininų pajėgų kontrolę, kol juos išstūmė Lietuvos kariuomenės 2-asis pėstininkų pulkas. LCVA


Šaltinis: Pažymėtini įvykiai prieš 10-11 metų, Karys, 1929, Nr. 46, p. 758.

Priega internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=85929&biRecordId=119492