1919 m. lapkričio 4 d. | Naujas laikraštis

Šiomis dienomis Kaune išeis nepartinis politikos ir visuomenės laikraštis >Tauta<, kurį leidžia >Raštų< bendrovė, redaguoja p. Vyt. Petrulis.

– Naujas laikraštis. Šiomis dienomis Kaune išeis nepartinis politikos ir visuomenės laikraštis >Tauta<, kurį leidžia >Raštų< bendrovė, redaguoja p. Vyt. Petrulis.


„Tauta“ buvo Tautos pažangos partijos leidinys, leistas 1919 m. lapkričio 19 d. – 1920 m. lapkričio 5 d. Kaune. Laikraštyje buvo skelbiami straipsniai politikos, kultūros, ekonomikos ir kitomis temomis. Prie laikraščio kūrimo prisidėjo tokie garsūs asmenys, kaip Sofija Čiurlionienė, Jonas Jablonskis, Martynas Yčas, Petras Klimas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Pranas Mašiotas, ir kt. Vienas iš leidinio redaktorių buvo ir pats Juozas Tumas-Vaižgantas.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Laikraštis „Tauta“. 1919 m. Kaunas.


Šaltinis: Naujas laikraštis (1919, Lapkričio 4). Lietuva (244), p. 1. [žiūrėta 2019-09-12]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65132&seqNr=1

Laikraštis „Tauta“ iliustr. prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120497&seqNr=1