1919 m. lapkričio 6 d. | Naujas vokiečių puolimas

Vokiečių valdžia per savo įgaliotinį Kaune p. Zimmerlė pareiškė neimanti atsakomybės už Rosbacho būrį, kurs perėjo Lietuvos sieną ties Tauragę, nuginklavo ten lietuvių kareivius ir eina susijungti su Bermontu.

Kaunas 19 XI 6. Vokiečių valdžia per savo įgaliotinį Kaune p. Zimmerlė pareiškė neimanti atsakomybės už Rosbacho būrį, kurs perėjo Lietuvos sieną ties Tauragę, nuginklavo ten lietuvių kareivius ir eina susijungti su Bermontu. Lietuvos vyriausybė atsakė negalinti priimti tokio aiškinimo ir laikanti Vokiečių valdžią atsakominga.

Vokiečių kariuomenės artilerija. 1915 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Naujas vokiečių puolimas (1919, Lapkričio 8). Lietuva (248), p. 1. [žiūrėta 2019-09-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65136&seqNr=2