1919 m. lapkričio 7 d. | Užimtas Nemunėlio Radviliškio miestelis

7 d. Bermontininkai 150 žmonių skaičiuje užėmė Nemunėlio Radviliškio miestelį. Užimant miestelį įvyko su mūsų žvalgais susirėmimas. 7 bermontininkai užmušti, jų skaičiuje 1 karininkas, ir 4 sužeisti.  


Aprašomas sėkmingas Lietuvos kariuomenės kovų su bermontininkais epizodas. Bermontininkams pradėjus veržtis į Lietuvos teritoriją, jų sulaikymui vadovauti buvo paskirtas karininkas Kazys Ladiga. Jis gimė 1893 m., jau 1917 m. Rusijos kariuomenėje gavo kapitono laipsnį, savanoriu išėjo į Lietuvos kariuomenę, organizavo savanorius, vadovavo bolševikų išstūmimui iš Lietuvos teritorijos prie Zarasų. Kaip krašto apsaugos ministro pavaduotojas ėmėsi vadovauti kovoms su bermontininkais. Vėliau generolas, generalinio štabo viršininkas. 1940 m. SSRS okupavus Lietuvą suimtas, vėliau sušaudytas.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Kovoms su bermontininkais vadovavęs karininkas Kazys Ladiga, 1919. Fotografija iš LCVA, P-20158


Šaltinis: Pažymėtini įvykiai prieš 10-11 metų, „Karys“, 1929 m., Nr. 44, p. 726.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=85931&biRecordId=119492