1919 m. lapkričio 9 d. | Bermontininkai veržėsi Pasvalio link

9 d. Bermontininkai iš Saločių veržėsi Pasvalio link, bet bet jų veržimasis buvo sulaikytas ir jie atmušti.


Aprašomas sėkmingas Lietuvos kariuomenės kovų su bermontininkais epizodas. Bermontininkams bandant įsitvirtinti netoli sienos su Latvija esančiame Pasvalyje, jie buvo atmušti Lietuvos kariuomenės. Vis dėlto, didelė bermontininkų koncentracija išliko Joniškio, Šiaulių ir Radviliškio apylinkėse, kur laukė lemiama kova su jais.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Bermontininkai gano iš gyventojų atimtus gyvulius Joniškio rajone, Andrešiūnų kaime. Nuotrauka iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai. I t., Vilnius, 1991, priedų.


Šaltinis: Pažymėtini įvykiai prieš 10-11 metų, Karys, 1929, Nr.44, p.726.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=85931&biRecordId=119492