1919 m. liepos 1 d. | Kursai vargonininkams

Atidaromi Kaune Vargonininkams Kursai. Tęsis nuo liepos 1 d. iki rugpiūčio 1 d. Bus mokinama: muzikos teorijos harmonijos, solfedžio, choru giedojimo, grigalinio giedojimo ir jam vargonais pritarimo.

Atidaromi Kaune

Vargonininkams Kursai.

Tęsis nuo liepos 1 d. iki rugpiūčio 1 d.

Bus mokinama: muzikos teorijos harmonijos, solfedžio, choru

giedojimo, grigalinio giedojimo ir jam vargonais pritarimo. Apeigų

ir rubricėlės skaitymo, muzikos istorijos ir vargonavimo.

Mokesnis už mokslą 100 auksinų (50 rubl.)

Reikalingų gaidų reikia atsivežti.

Užsirašyti galima pas J. Naujalį Kaunas D. Vilniaus gatvė Nr. 22.

J. Naujalio vargonininkų kursų klausytojai. Kaunas, 1911 m. liepos 20 d.
Antroje eilėje iš dešinės: penktas – Juozas Naujalis, šeštas – Teodoras Brazys (dėstytojas),
septintas – Julius Štarka,. Trečioje eilėje iš kairės penktas – Juozas Bieliūnas.
Fotografija iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fondų.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919, birželio 28 d., p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65099