1919 m. liepos 13 d. | Sporto sąjungos šventė

Sporto Sąjungos šventė įvyko sekmadienį liepos 13 d. Vytauto kalne. Žmonių buvo daug. Buvo rungtinių ir šokių.

Sporto Sąjungos šventė įvyko sekmadienį liepos 13 d. Vytauto kalne. Žmonių buvo daug. Buvo rungtinių ir šokių. Dėl šokių reikia pastebėti, kad rengėjai tebesivaduoja senomis tradicijomis. Šiandien mes kovojame su lenkais, taigi, rodos būtų laikas mesti šokti visus lenkų tautinius mozurus, krakaviakus ir t. t. Šiuo kartu tik publikai pareikalavus buvo nustota šokti mozuro. Vis tik mums ir lenkiškų mažmožių reiktų vengti.

Vytauto kalnas. XX a. pr. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Sporto sąjungos šventė (1919 Liepos 15), Lietuva (151), p. 3 [žiūrėta 2019-06-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65142&seqNr=3