1919 m. liepos 14 d. | Rusų frontas

Bet visos jų pastangos veik buvo likviduotos mūsų kulkosvaidžių ir artilerijos ugnimi.

Liepos 14-15 d. nežymiais pertrūkiais stiprios rusų rinktinės, prisidengusios smarkia sunkiosios artilerijos ugnimi, dažnai pakartojo savo priešpuolimus Rudakiškių – Drobiškių – Novikių – Salakų ir Lygiojo ežero linijoje. Bet visos jų pastangos veik buvo likviduotos mūsų kulkosvaidžių ir artilerijos ugnimi.

Ilgainiui mūsų kariuomenė, atkakliai kovodama, užėmė Salakų miestelį ir nustūmė priešininko eiles Drabiškių – Pilviniškių – Viršūnų – Bienų kaimų linijon.

Kaip patikrinta Salakų apylinkių kovose rusai turėjo per 100 nukautų ir labai daug sužeistų. Be to tose kovose priešininkas taip jautriai buvo demoralizuotas, kad turėjo veik sustabdyti savo antpuolius ir greičiausiai imtis pakrikusių dalių tvarkyti.

Viena iš patrankų, kurios aprašomos tekste. Nuotrauka iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai. I t., Vilnius, 1991 priedų


Toliau aprašomos kovos su bolševikais. Šiame pranešime pabrėžiamos Lietuvos kariuomenės tuo metu turėtos stiprybės – geras artilerijos ir kulkosvaidžių panaudojimas, dažnai sukeldavęs bolševikų daliniams paniką ir demoralizaciją.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas JazavitaŠaltinis: Rusų frontas,  Kariškių žodis, 1919 07 14, Nr.10  p. 76.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48893&biRecordId=4490