1919 m. liepos 16 d. | Lenkų frontas

Kitas lenkų būrys 30 žmonių skaičiuje mėgino slinkti Jezno link, bet sutiktas mūsų žvalgų ugnimi, vengdamas atviro susirėmimo pasitraukė į Stakliškes.

Liepos 16 d. lenkų žvalgai netikėtai pasirodė ties Korivautos miesteliu, bet sutikti mūsų sargybinių ugnimi, veikiai pasitraukė. Kitą dieną lenkai Kaudnių sodžiaus srity netikėtai puolė mūsų sargybos liniją, bet be vaisių. Po smarkių susirėmimų, kuriuose lenkai neteko vieno užmušto ir 2 belaisvių, jųjų rinktinės pabėgo. Tuo pačiu laiku skaitlingas  lenkų būrys puolė mūsų pryšakines dalis Tikelionių kaimo augštumose, tačiau energingu priešpuolimu priešininkas buvo išsklaidytas. Ten sugauta 4 belaisviai. Kitas lenkų būrys 30 žmonių skaičiuje mėgino slinkti Jezno link, bet sutiktas mūsų žvalgų ugnimi, vengdamas atviro susirėmimo pasitraukė į Stakliškes. Ryt dieną gausios legionininkų pajėgos, prisiartinusios prie Jezno, norėjo užimti miestelį, bet patyrę, kad mūsų dalys pasiruošusios duoti tinkamą atramą, skubiai pasislėpė.


Aprašomas Lietuvos – Lenkijos kariuomenių susikirtimo baras tarp Jiezno ir Elektrėnų. Šioje srityje Lietuvos kariuomenė demonstravo atkaklų pasipriešinimą suprasdama, kad priešininko karinės pajėgos vietomis buvo nutolusios nuo Kauno vos 50 km atstumu.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas JazavitaŠaltinis: Lenkų frontas, Kariškių žodis, 1919 07 14, Nr. 10  p. 75.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48893&biRecordId=4490