1919 m. liepos 17 d. | Reikalavimas atitraukti pajėgas

Generalinis konferencijos sekretoriatas, pranešdamas Lietuvos delegacijai, kad gavo šią žinią, turi garbės ją informuoti, jog nuo liepos 11 d. Sąjungininkų kariuomenės vadas maršalas Fošas, veikdamas pagal instrukcijas, gautas iš Sąjungininkų ir Asocijuotųjų valstybių Aukščiausiosios Tarybos, pareikalavo, jog Lenkijos Vyriausybė kuo greičiau atitrauktų savo pajėgas į pietus nuo demarkacijos linijos.

1919 07 17 Paryžius, 1919 m. liepos 17 d.

Liepos 12 d. laiške Lietuvos delegacija atkreipė Sąjungininkų ir Asocijuotųjų valstybių Aukščiausiosios Tarybos dėmesį į lenkų kariuomenės, kuri įvairiuose taškuose kirto demarkacijos liniją, nustatytą pagrindinių Sąjungininkų ir Asocijuotųjų valstybių, elgesį. Generalinis konferencijos sekretoriatas, pranešdamas Lietuvos delegacijai, kad gavo šią žinią, turi garbės ją informuoti, jog nuo liepos 11 d. Sąjungininkų kariuomenės vadas maršalas Fošas, veikdamas pagal instrukcijas, gautas iš Sąjungininkų ir Asocijuotųjų valstybių Aukščiausiosios Tarybos, pareikalavo, jog Lenkijos Vyriausybė kuo greičiau atitrauktų savo pajėgas į pietus nuo demarkacijos linijos.

Vyriausias Prancūzijos ir visos sąjungininkų kariuomenės vadas maršalas Ferdinandas Fošas. Nuotrauka iš ,,Trimitas“, 1929 03 28, p. 219.


Tarpininkaudama tarp Lietuvos ir Lenkijos, Antantė nuramina Lietuvos vyriausybę, kad ji pastebėjo Lenkijos įvykdytą veiksmą peržengiant demarkacijos liniją ir įspėjo ją kuo greičiau atitraukti pajėgas.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 238.