1919 m. liepos 19 d. | Šaudymas

Jau antrą mėnesį gyvenu Kaune ir visas tas dienas mieste dieną naktį girdėti tai čia tai ten plyksiant, šaudant. Kas ir kam šaudo?

Jau antrą mėnesį gyvenu Kaune ir visas tas dienas mieste dieną naktį girdėti tai čia tai ten plyksiant, šaudant.

Kas ir kam šaudo?

Ligi Kaune buvo pilna vokiečių kareivių, tiko toks atsakymas:

Šaudo vokiečių kareiviai, šaudo lietuvių kareiviai, vieni antrus bandydami, save drąsindami.

Bet vokiečiai išsidaugino, o šaudymas nesiliauja.

Taigi.

Kas ir kam šaudo?

Keista, kad šito klausimu net viena kalbama, nei rašoma. Tartum taip ir reikia, kad Kaune visais pašaliais dieną naktį plyksčių.

Tūlas paklausus pasako: Turbūt policininkai arba kareiviai, eidami sargybą, šaudo iš nuobodumo varnas. Bet apie tai turėtų žinot jų viršininkai, o žinodami taip gali leist dykai aikvoti šovinius, o gyventojus laikyt kulkų pavojuj?

Gal tai kokių provokatorių ar tiesiog chuliganų darbas. Jei taip, tai milicijos pareiga juos suvaldyt.

Gerai būtų, kad milicijoj viršininkas atsilieptų ir paaiškintų: kas ir kam šaudo ir kad daroma, kad to nebūtų.

Laisvės al. XX a. pr. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Šaudymas (1919 Liepos 19), Lietuva (155), p. 2-3 [žiūrėta 2019-06-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65146&seqNr=2