1919 m. liepos 2 d. | Lietuvių lenkų demarkacijos linija

Atsakydama nota Lietuvos vyriausybė protestuoja prieš tai, kad demarkacijos linija nustatyta be Lietuvos vyriausybės atstovų dalyvavo ir prašo santarvės vyriausybių pavesti jai kitoje demarkacijos linijos pusėje esančioje Lietuvos kraštuose eiti policijos pareigų ir įvesti lietuvių valdybą.

Birželio 27 d. praneša, kad Prancūzų karo misija Kaune įteikė Lietuvos vyriausybei notą, kad nesusipratimams išvengti, kurie galėtų kilti tarp lietuvių ir lenkų Santarvės vyriausybės nusprendusios su vietinių karo misijų pagalba pravesti demarkacijos liniją tų dviejų valstybių.

Ta demarkacijos linija eina į šiaurę nuo Augustavo į Varėną ir iš ten lygia greta su Varėnos Vilniaus Dinaburko geležinkelio linija per 5 kilometrus nuo tos geležinkelio linijos į vakarus, tuo būdu Augustavas ir Vilnius lieka lenkų rankose. Tačiau nota pabrėžia, kad tasai demarkacijos linijos nustatymas visiškai neliečia taikos konferencijos ir neturi jokio nusprendimo dėl galutinos liečiamųjų kraštų valstybinės priklausomybės, bet tik turi karo ir policijos tikslų.

Atsakydama nota Lietuvos vyriausybė protestuoja prieš tai, kad demarkacijos linija nustatyta be Lietuvos vyriausybės atstovų dalyvavo ir prašo santarvės vyriausybių pavesti jai kitoje demarkacijos linijos pusėje esančioje Lietuvos kraštuose eiti policijos pareigų ir įvesti lietuvių valdybą.

1919 m. birželio 18 d. demarkacinė linija


Šaltinis: Lietuvių lenkų demarkacijos linija (1919 Liepos 2), Lietuva (140), p. 2 [žiūrėta 2019-04-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65147&seqNr=2

Žemėlapio prieiga internete: http://www.elibrary.lt/resursai/Mokslai/LKA/Monografijos/Kariuomene/0302.pdf