1919 m. liepos 21 d. | Kaizeris už save turi atsakyti

Talkininkų taryba taikos konferencijoje apsvarstė tą klausimą. Ir nutarė tą pasiūlymą atmesti. Pasakė, jog buvęs kancleris turi teisme atsakyti už save, gi kiti vokiečių valdininkai ir viršininkai taippat už save.

Paryžius. Liepos 20 – Kituomet už buvusį vokiečių kaizerį tarptautiniame talkininkų teisme apsiėmė atsakyti buvęs Vokietijos kanclieris, gi paskui – fieldmaršalas Hindeburgas.

Talkininkų taryba taikos konferencijoje apsvarstė tą klausimą. Ir nutarė tą pasiūlymą atmesti. Pasakė, jog buvęs kancleris turi teisme atsakyti už save, gi kiti vokiečių valdininkai ir viršininkai taippat už save.

Taryba galutinai pagamino sąrašą visų tų vokiečių, katrie turi būti patraukti atsakomybėn už savo piktus karės metu darbus.

Tas sąrašas bus paduotas Vokietijai bei bus pareikalauta pažymėtus žmones išduoti talkininkams.

Kaizeris Vilhelmas II , 1904 m., šveicarų karikatūra. Iliustracija iš Annika Mombauer, Wilhelm Deist, The Kaiser: New Research on Wilhelm II’s Role in Imperial Germany, Cambridge University Press, 2004, p. 46.


Pralaimėjusios karą Vokietijos pareigūnai stengėsi prisiimti atsakomybę, kad jos išvengtų pagrindinis Vokietijos politinis lyderis – imperatorius Vilhelmas II. Tokia idėja netenkino Antantės šalių, kurios lietuviškoje spaudoje buvo vadinamos „Talkininkais“, jos pareikalavo ir pačio kaizerio atsakomybės. Griežtos taikos sąlygos ir požiūris iš aukšto į Vokietijos monarchą, kurį demonstravo nugalėtojai prisidėjo prie keršto nuotaikų Vokietijoje atsiradimo.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Kaizeris už save turi atsakyti, Draugas, 1919 07 21, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=196991