1919 m. liepos 22 d. | Lietuvių-latvių draugystė

Latvių spaudoj pasipylė įvairių straipsnių apie Lietuvą. Labai augštai vertinamas Lietuvos Valstybės stiprinimas ir net savo tautiečiams statomas lietuvių savo valstybei pasiaukavimas ir vienybė, ko šiandien latviams esą stoka, nes pastaraisiais keliais metais žymi latvių visuomenės dalis bolševizman nukrypo ir vien besvajoja Latvius rusams šiandien paaukoti.

Laikraščių paduotoji Lietuvos ir Latvių sutartis Lietuvoj ir labiau Latviuose daug karštų kalbų sukėlė. Daugelyje Latvių valsčių buvo mitingų. Kalbėta apie lietuvių-latvių vienybę. Visur tie susirinkimai baigti triukšmingais lietuvių sveikinimais: latvių visuomenės  lietuviams simpatija tiesiog nepaprasta. Latvių spaudoj pasipylė įvairių straipsnių apie Lietuvą. Labai augštai vertinamas Lietuvos Valstybės stiprinimas ir net savo tautiečiams statomas lietuvių savo valstybei pasiaukavimas ir vienybė, ko šiandien latviams esą stoka, nes pastaraisiais keliais metais žymi latvių visuomenės dalis bolševizman nukrypo ir vien besvajoja Latvius rusams šiandien paaukoti. Latviai tą savo tautiečių pažiūrų perskyrimą, gilaus skausmo suspausti, vengia ir prisiminti. Lietuvos valstybės stiprinimas jiems naujos vilties duodąs ir jie savo valstybę kurdami tikisi daug moralinės pagalbos iš lietuvių. Lietuvos pasienio latviai kone visi su Žemaičiais jau susišneka, visuose pasienės lietuvių mokyklose esą latvių. Apie Kauną lankosi gana apstus vietos latvių vaikų skaičius.


Susikūrus Latvijos valstybei ir atkūrus Lietuvos valstybingumą, tarp šių tautų, turėjusių bendrus protėvius, pradėti megzti kontaktai. Nors tampresnės sąjungos, daugiausiai dėl geopolitinių priežasčių, nepavyko sudaryti, tiek Lietuvoje apie Latviją, tiek Latvijoje apie Lietuvą tuomet sklido entuziastingos ir optimistinės kalbos, kurių atgarsiai minimi JAV lietuvių leistame „Drauge“.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lietuvių-latvių draugystė,  Draugas, 1919 07 22, p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=196992