1919 m. liepos 26 d. | Mūsų gamtos tyrinėjimo reikalu

Liet. Gamt. Tyr. Stotis kreipiasi į visus, kuriems tas dalykas rūpi, prašydama prisidėti prie jo vykinimo, būtent pristatyti kuriamam muziejui gamtos objektų, kaip antai zoologijos, botanikos ir geologijos rinkinių ar pavienių egzempliorių ar šiaip žinių paliečiančių mūsų gyvūnų ir augalų, vietinių jų pavadinimų, geografijos išsiplėtojimą ir biologiją ir t. t.

Žemės ūkio kartu su Švietimo Ministerija įsteigta yra Lietuvos Gamtos Tyrinėjimo stotis, kurios tikslas tyrinėjimas, aprašymas ir sustatymas pilnų sąrašų mūsų faunos ir floros, o ypač tų rūšių, kurios turi reikšmė mūsų ūkyje pav: žuvų, paukščių, kenksmingų ir naudingų vabzdžių, augalų ir kt; gamtos muziejaus steigimas; gamtos turtų apsaugojimas nuo sunaikinimo ir šios idėjos propaganda; nustatymas mūsų gamtos terminologijos ir apskritai kitų siekimų su mūsų gamtos tyrinėjimu surištų vykdymas.

Žinoma, kad šiuos tikslus visai pasiekti galima tik užmezgus ryšių su plačiąja visuomene ir todėl Liet. Gamt. Tyr. Stotis kreipiasi į visus, kuriems tas dalykas rūpi, prašydama prisidėti prie jo vykinimo, būtent pristatyti kuriamam muziejui gamtos objektų, kaip antai zoologijos, botanikos ir geologijos rinkinių ar pavienių egzempliorių ar šiaip žinių paliečiančių mūsų gyvūnų ir augalų, vietinių jų pavadinimų, geografijos išsiplėtojimą ir biologiją ir t. t.

Palengvinti darbą tiems, kurie norėtų gamtą tyrinėti. Gam. Tyr. Stotis noromis suteikia žinių apie rinkimo ir preparavimo būdus, sutinka įbrėžt, t. y. nustatyti mokslo vardą atsiųstiems objektams ir grąžinti juos rinkėjui, o taip pat duoti nurodymų paliečiančių jų sunaudojimą. Norintieji pasimokyti vabzdžių kolekcijuot, paukščių ir žvėrių kailių, preparuoti ir kimšt, augalų džiovint, mokyklų muziejų steigt, gali prie Gam. Tyr. Stoties kreiptis, kur jiems bus noringai teikiami nurodymai ir praktikos. Kreiptis: Švietimo Ministerijos namai, kambarys 3.

Tunelio g. Kaunas. XX a. pr. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kauno gatvės (1919 Liepos 26), Lietuva (161), p. 2 [žiūrėta 2019-06-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65153&seqNr=2