1919 m. liepos 3 d. | Generalinio štabo pranešimas

Šiaurės krypties frontuose įdėmėta priešininko stiprinimas ir judėjimas. Mūsų žvalgai turėjo susirėmimų. Kairiajam Zarasų srities fronto sparne priešininkas išvytas iš punktų: Jakunčiai, Juozapava, Baltriškiai.

Generalinio štabo pranešimas

3. VII 1919 m.

Šiaurės krypties frontuose įdėmėta priešininko stiprinimas ir judėjimas.

Mūsų žvalgai turėjo susirėmimų.

Kairiajam Zarasų srities fronto sparne priešininkas išvytas iš punktų: Jakunčiai, Juozapava, Baltriškiai.

Dešiniajame šio fronto sparne, padedant artilerijai, buvo daryta mitresnė žvalgyba. Nakties puolimas davė galios išstumti raudonarmiečius iš svarbių strategijos atžvilgiu pozicijų, kur buvo gerai apsikasę.

Sugauta belaisvių.

Karininkas Velykis

Parodos g. žygiuoja Karo mokyklos kariūnai apie 1921-22 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Generalinio štabo pranešimas (1919 Liepos 4), Lietuva (142), p. 1 [žiūrėta 2019-04-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65159&seqNr=1