1919 m. liepos 4 d. | Ypatinga Jurbarko žymė – vakarai

Kokių čia vakarų būta, – studentų terptautiniai, šv. Cicilijos, Jurbarko Moterų Draugijos, liaudies mokytojų, kaimo jaunimo, scenos mėgėjų būrelio, o paskutiniu laiku pradėjo reikštis vietinė progimnazijos moksleivija, kuri vos pusė metų, kaip susibūrė, o jau du vakaru įrengė.

TEATRAS IR MUZIKA

Jurbarkas (Kauno gub.). Ypatinga Jurbarko žymė, tai vakarai. Vargiai kits koksai nors Lietuvos kampelis pasižymi tokiu jų gausumu, o ypač įvairumu. Vieni ruošia pasipelnyti, gi kiti kupini energijos bei ūpo pagauti.

Kokių čia vakarų būta, – studentų terptautiniai, šv. Cicilijos, Jurbarko Moterų Draugijos, liaudies mokytojų, kaimo jaunimo, scenos mėgėjų būrelio, o paskutiniu laiku pradėjo reikštis vietinė progimnazijos moksleivija, kuri vos pusė metų, kaip susibūrė, o jau du vakaru įrengė.

Nors neprityrę vaidintojai, bet jau pirmą savo vakarą per užgavėnes ne blogai suruošė. Matyt paskatinti pasisekimu, baigiant mokslo metus gegužės 25 d. taisė antrą vakarą. Vaidino „Vagys“. Įspūdis geras. Daugiau tokių vakarų.

Vaidimoklis


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. liepos 04 d., p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65159