1919 m. liepos 5 d. | Plėšikas

4 val. rytą vagis įsilaužė į butą Žaliojo Kalno Žigel str. 2 Nr. ir pavogė laikrodį ir 18 rublių. Sukilę gyventojai ėmė sekti vagį. Tuomet jis pradėjo šaudyti iš brauningo.

Š. m. liepos 5 d. 4 val. rytą vagis įsilaužė į butą Žaliojo Kalno Žigel str. 2 Nr. ir pavogė laikrodį ir 18 rublių. Sukilę gyventojai ėmė sekti vagį. Tuomet jis pradėjo šaudyti iš brauningo. Atbėgo II nuov. Milicinkas ir sušuko <sustok>, bet vagis ir į jį šovė. Tada milic. šovė į vagį 4 kartus ir viena kulka pataikė vagiui į pėdą. Jisai pasidavė, ginklas ir daiktai atimti. Kaip paskui pasirodė, vagis buvo 17-os metų vaikinas Juozas Kadkėvičius, gyvenąs Kęstučio g-vėj.

Laisvės al. apie 1927-1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Plėšikas (1919 Liepos 11), Lietuva (148), p. 3 [žiūrėta 2019-06-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65139&seqNr=3