1919 m. rugpjūčio 10 d. | Dėl kareivių ligonių lankymo

Mus prašo atkreipti domę į Kauno ligoninių kareivius ligonius, kurių veik niekas nelanko, tarsi, būtų juos visai užmiršę. Ypačiai būtų pageidaujama, kad ligonines lankytų besimokančioji jaunuomenė.

1919 m. rugpjūčio 10 d. – Dėl kareivių ligonių lankymo

K a u n e

–Mus prašo atkreipti domę į Kauno ligoninių kareivius ligonius, kurių veik niekas nelanko, tarsi, būtų juos visai užmiršę. Ypačiai būtų pageidaujama, kad ligonines lankytų besimokančioji jaunuomenė, pasikalbėtų su kareiviais, paskaitytų jiems atneštų knygų ir laikraščių, parašytų jiems laiškų į gimines, nuramintų juos, pakeltų jų ūpą ir t. t.

Panevėžio ligoninės medicinos personalas su ligoniais, 1919 m. Panevėžio kraštotyros muziejus


Šaltinis: „Saulėtekis“, 1919 m. rugpjūčio 10 d., Nr. 21, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=132466

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/55437712/56357882?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fgreita-paieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F55437712%3Fs_id%3D318kdb6RIajo9q92%26s_ind%3D2%26valuable_type%3DEKSPONATAS