1919 m. rugpjūčio 11 d. | Mūsų gelžkelių tarnautojai

Teko važiuoti iš Suvalkijos Kaunan keleivių traukinių. <…> Paklausus lietuviškai kalbančio kontroliaus, kodėl keliauninkai vaišinami rusicizmais, nieko nebuvo atsakyta ir toliau tęsta: < predjavite>.

11 VIII man teko važiuoti iš Suvalkijos Kaunan keleivių traukinių. Tarp Mauručių stoties ir Kauno atėjo konduktorius ir kontrolius bilietų reikalauti. Pasigirdo <prigotovte biliety> ir <predjavite biliety>. Paklausus lietuviškai kalbančio kontroliaus, kodėl keliauninkai vaišinami rusicizmais, nieko nebuvo atsakyta ir toliau tęsta: < predjavite>. Manyčiau, kad nedidelė kondiktorių nedidelė specialybė ir galima būtų į 2-3 savaites konduktorių pakankamai prirengti, mokančių lietuvių kalbos, bent tų porą žodžių, kurie jiems reikalingi.

Keleivis vagono Nr. 1356.

Kauno geležinkelio stotis. XX a. 3 deš. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mūsų gelžkelių tarnautojai  (1919, Rugpjūčio 15). Lietuva (178), p. 3 [žiūrėta 2019-07-02]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65169&seqNr=3