1919 m. rugpjūčio 15 d. | „Birutė“

„Tautos teatras“ ir „Muzikos Skyrius“ rengia vaidinti Žemkalnio melodramą „Birutę“. Prie vaidinimo, choro ir solistų su Nezabitauskaitė-Galauniene (Birutė) ir M. Vaičkiene (Vyresn. vaidulytė [vaidilutė]) prisidėjo beveik visos geriausios Kauno pajėgos.

Rugpiūčio 15 ir 30 d. ir rugsėjo 3 d. „Tautos teatras“ ir „Muzikos Skyrius“ rengia vaidinti Žemkalnio melodramą „Birutę“.

Prie vaidinimo, choro ir solistų su Nezabitauskaitė-Galauniene (Birutė) ir M. Vaičkiene (Vyresn. vaidulytė [vaidilutė]) prisidėjo beveik visos geriausios Kauno pajėgos.

Chorą ir orkestrą veda muzikos Skyr. Vedėjas Juozas Tallat-Kelpša, sukomponavęs ir orkestravęs specialiai „Birutei“ įžanginį chorą (Perkūno himną ir žemaičių dainą „Žalioje girelėj“.

Be to specialiai „Birutės“ dekoracijas paišo dailininkas Vladas Didžiokas baigęs dailės mokslą Petrapilyje.

M. Petrausko operos „Birutė“ (pagal G. Žemkalnio melodramą) klavyras, išleistas Bostone 1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Adelė Nezabitauskaitė (Galaunienė). Kaunas, 1918 m. NČDM Galaunių namų rinkinys

 


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugpjūčio 14 d., Nr. 177, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65168