1919 m. rugpjūčio 2 d. | Mūsų lakūnai kovoje su bolševikais

Po kokio dešimties metų gal ištikrųjų mes jau daugiau orlaiviais iš krašto į kraštą lakiosim, o ne geležinkeliu važinėsim.

Mūsų lakūnai

Prieš karą pamatyti beskrendant orlaivį ar balioną buvo didelė naujiena. Ir nors jau tuomet žmonės turėjo orlaivių ir toli su jais galėdavo nuskrįsti, bet nieks nė nemanė, kad lakūnai taip padės kariauti, kaip jie per šį karą padėjo. O per šį karą nė viena kariuomenė negalėjo be lakūnų apsieiti. […] Kai karas pasibaigė, žmonės sumanė orlaiviais laiškus siuntinėti, o net ir žmones vežioti, kaip geležinkeliu. Po kokio dešimties metų gal ištikrųjų mes jau daugiau orlaiviais iš krašto į kraštą lakiosim, o ne geležinkeliu važinėsim.

Mūsų valdžia taip pat įsigijo (pirko) keletą orlaivių, kurie kol kas mums reikalinga su bolševikais kariauti. Kaune mūsų valdžia atidarė mokyklą, kur kareiviai mokinas orlaiviais skraidyti. […]

Aviacijos karininkas Antanas Babilius (1889 – ?). 1920 m. Maironio lietuvių literatūros muziejus.


Šaltinis: „Mūsų lakūnai“, Garsas, nr. 2, 1919 m. rugpjūčio 2 d., p. 5-6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000714240?exId=93546&seqNr=5; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000714240?exId=93546&seqNr=6

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/MLLM/LIMIS-130000004390317