1919 m. rugpjūčio 22 d. | „Švyturio“ bendrovės leidiniai

Išėjo iš spaudos „Švyturio“ B-vės leidiniai: Juozo Tallat-Kelpšos – Liaudies dainos mišrių balsų chorui. <…> To paties autoriaus rengiama spaudai daug muzikos veikalų: fortepijonui, solo ir chorui. T.-Kelpšos gaidų gaunama Knygynuose.

Išėjo iš spaudos „Švyturio“ B-vės leidiniai:

Juozo Tallat-Kelpšos – Liaudies dainos mišrių balsų chorui

                                                                                                               Kaina

I.. Eisiu į girelę. – Ui, ui, ui, Dieve……………………………………………… 1,50 auks.

II. Aš pas tėvelį. – Močiute mano……………………………………………… 1,50   “

III. Mergvakario daina. – Ei, tėveli, tėveli…………………………………… 1,50   “

IV. Aš toli nuleista. ­– Tris dzienas (dzūkų)…………………………………. 1,50   “

V. Močiute, miego noriu. – Ei, varge, varge………………………………… 1,50    “

VI. Kad aš buvau mergelė. – Ir atlėkė sakalėlis…………………………… 1,50    “

VII. Oi tu, lakštingalėle. – Vanagėlis tupėjo………………………………… 1,50    “

VIII. Balnok, tarne, žirgą. – Gerkim, broliai………………………………… 1,50    “

Lietuvių tautos Himnas (spaudoje – greit išeis)………………………….. 2,50    “

Lietuvių tautiniai šokiai (spaudoje).

To paties autoriaus rengiama spaudai daug muzikos veikalų:

fortepijonui, solo ir chorui.

T.-Kelpšos gaidų gaunama Knygynuose.

„Švyturio“ B-vės leidinių sandėlis Kaune, Miško g-vė,

n. Nr. 11, Būtų Nr. Nr. 1 ir 5.

„Švyturio“ reikalais kreiptis į Joną Rinkevičių nuo

10 iki 2 val. kasdien aukš. nurod. adresu.

J. Tallat-Kelpšos harmonizuotų dainų mišriam chorui „Liaudies dainos“ aštuonių sąsiuvinių rinkinys, išleistas „Švyturio“ bendrovės 1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“. 1919 m. rugpjūčio 22 d., Nr. 183, p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65175