1919 m. rugpjūčio 24 d. | Bolševikai plėšia bažnyčias

Bažnyčioje rasta paslėpta druskos, sidabro, vario ir daug varinių virtuvės indų. Visos šios brangenybės prie bažnyčios nepriguli ir neturi nieko bendro. Vietinis Revkomas nutarė konfiskuoti ir atiduoti Respublikos iždui.

Bažnyčia ar šmuklerio sandėlis?

Smalva (Ežerėnų apskričio). Kunigui pabėgus pas baltuosius, Smalvos bažnyčia pasiliko be jokios priežiuros. Rugpjučio 8 dieną vietinis valsčiaus Revkomas padarė bažnyčios daiktų sąrašą, kad įteikus jį bažnytiniui komitetui, kurs ir turės už daiktų čielybę atsakyti.

Darant sąrašą, bažnyčioje rasta paslėpta druskos, sidabro, vario ir daug varinių virtuvės indų. Visos šios brangenybės prie bažnyčios nepriguli ir neturi nieko bendro. Vietinis Revkomas nutarė konfiskuoti ir atiduoti Respublikos iždui.

Pasirodo, kad nėra nei vienos bažnyčios, kur nebutų paslėpta brangus metalai, drapanos ir maistas. Tai vis, tur but, laukė baltųjų.

Tesupranta tikintieji, kad kunigai bažnyčias pavertė į brangenybių sandėlius.

Smalvietis.

Ivanas Puni. Revoliucionieriai. XX a. I pusė. Lietuvos dailės muziejaus fondai


Šaltinis: „Bažnyčia ar šmuklerio sandėlis?“, Komunistas, nr. 69, 1919 m. rugpjūčio 24 d., p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010E1C95?exId=111789&seqNr=6

Fotografijos prieiga: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/1_1042017