1919 m. rugpjūčio 26 d. | Gatvės vaikai

Laisvės alėjoj ir Miesto sode vakarais prisirenka daugelis įsitrynusių, nudriskusių vaikėsų (7–12 metų). Čia jie siaučia, klykia ir lenda į praeivius, prašinėdami ką duoti.

Kauno kronika

Gatvės vaikai. Laisvės alėjoj ir Miesto sode vakarais prisirenka daugelis įsitrynusių, nudriskusių vaikėsų (7–12 metų). Čia jie siaučia, klykia ir lenda į praeivius, prašinėdami ką duoti.

Negalima sakyt, kad Kauno vargetų vaikais niekas nė kiek nesirūpina. Juk Amerika, pasak jos atstovo, kalbėjusio iš balkono rugpiūčio 17 d. demonstrantams, yra dykai atsiuntusi ar 50-tims tūkstančių Lietuvos vaikų maisto; toliau, Kaune yra valstybės vaikų prieglauda. Tat kodėl gi tie vaikai palikti gatvėj?

Su šia blogenybe; su gatvės vaikais, reikia kovot. O kova čia nepersunki. Reikia įsakyt visiems milicininkams, kad gaudytų ir vestų į valstybės prieglaudą. Ten vaikai turi būt nuprausti, dorai apvilkti ir laikomi ligi kas ateis jų atsiimt. Atsiimąs vaiką iš prieglaudos turi sumokėti prieglaudai padarytas dėl to vaiko išlaidas. Jei jis nenorėtų arba negalėtų mokėti, tai vaikas turi būt prieglaudoj paliktas ir auklėjamas valstybės lėšomis.

Laisvės alėja po liūties. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 186, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65178