1919 m. rugpjūčio 28 d. | Išėjo žodynėlis

Jau išėjo iš spaudos Kariškas Lietuviškai rusiškas Ir Rusiškai lietuviškas Ž O D Y N Ė L I S. Kaina 5 auks.

Jau išėjo iš spaudos

Kariškas

Lietuviškai rusiškas

Ir

Rusiškai lietuviškas

Ž O D Y N Ė L I S.

Kaina 5 auks.

Išleido Generalinio Štabo Literatūros dalis.

Gaunamas Literatūros dalyj ir visuose knygynuose.


Šaltinis: „Kariškių žodis“, 1919 m. rugpjūčio 28 d., Nr. 15, p. 124

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48888&biRecordId=4490