1919 m. rugpjūčio 29 d. | Internacionalinis koncertas-spektaklis

MIESTO TEATRAS. Penktadienį, rugpiūčio 29 d. 1919 m. INTERNACIONALINIS KONCERTAS-SPEKTAKLIS Dalyvaujant Petrapilio Marijos teatro baleto trupės artistui J. Kiakštui.

MIESTO TEATRAS. Penktadienį, rugpiūčio 29 d. 1919 m. INTERNACIONALINIS

KONCERTAS-SPEKTAKLIS

Dalyvaujant Petrapilio Marijos teatro baleto trupės artistui J. Kiakštui,

Skrajoj. Teatro režisoriui J. Vaičkui, M. Vaičkienei, A. Volinui, E. Gorianov, S. Dorian, M. Leškevičiui ir Skrajojam. Teatro artistams.

I.. Pantomima ARLEKINADA BUFONADA

Mod. Drigo. Vaizdavimas J. Kiakšto.

Arlekinas J. Kiakštas – Kolumbina S. Dorian

II. PRAMONĖS DIDVYRIS

Arverčenkos miniatūra

III. Kabarė: „PEL – MEL“

Šokiai, Melodeklamacija, dainos, smuikas, skaitymas ir juokų gyvi paveikslai. Dalyvaujant J. Kiakštui, J. Vaičkui, M. Vaičkienei, A. Volinui, M. Leškevičiui ir kt. Konferansje A. Volinas.

IV. GAILA ŪSŲ

I veiksme Dmuševskio komedija, vert.Vėgėlės.

Dalyvauja Skrajojamojo J. Vaičkaus teatro artistai.

Pradžia 8 val. vakarą. Smulkmenos programose. Bilietus galima gauti magazine Kaplano, Laisvės Alėja Nr. 43, lošimo dieną Teatro kasoje nuo 12 val. dienos. Administr. V. Orze. Rižisorius A. S. Volin.

Baleto artistas Jurgis Kiakštas.
Fotonuotrauka iš savaitraščio „7 meno dienos“, 1930 m. vasario 7 d., Nr. 50, p. 5.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919, rugpjūčio 29 d., Nr. 189, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65181

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=26507&biRecordId=3549