1919 m. rugpjūčio 5 d. | Čikagos lietuvių dovana S. Šimkui

Čikagos lietuvių draugija „Birutė“ padovanojo S. Šimkui dramblio kaulo batutą su paauksuotomis detalėmis ir išgraviruota jo pavarde, data, draugijos pavadinimu ir kt.

1915 metais draugijos „Nukentėjusiems nuo karo šelpti“ Vilniaus skyriaus komitetas, pripažindamas  Stasio Šimkaus ­­– muzikos veikėjo – autoritetą, pasiuntė jį į Ameriką rinkti aukų. Jis apvažinėjo visas JAV lietuvių kolonijas, visur sakė kalbas ir ragino aukoti nuo karo nukentėjusiai Lietuvai. Girdėjusieji prisimena, kaip karštai ir vaizdžiai, su jam būdingu užsidegimu kompozitorius kalbėdavo, energingai gestikuliuodavo rankomis.

Amerikoje Stasys Šimkus su žmona Sofija gyveno penkerius metus, susilaukė dviejų sūnų. Jis tęsė ir plėtojo jau Miko Petrausko pradėtą lietuvių išeivių kultūrinimo darbą: vadovavo lietuvių chorams, taip pat ir garsiam Čikagos lietuvių „Birutės“ draugijos chorui, rengė koncertus, leido žurnalą „Muzika“.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė

Čikagos lietuvių draugijos „Birutė“ S. Šimkui dovanota batuta. 1919 m. rugpjūčio 5 d. Kauno miesto muziejaus fondai