1919 m. rugpjūčio 7 d. | Garliava

Dėl lietų nupjautas šienas ir dobilai daugumoj supuvo laukuose. Daug žmonių aimanuoja, kad per daug lietaus…

Garliava (Kauno ap.) Dėl lietų nupjautas šienas ir dobilai daugumoj supuvo laukuose. Daug žmonių aimanuoja, kad per daug lietaus, nes laukuose gali supūti įvairūs augalai ir daug pakenkti šių metų derliui. Vasarojus mūsų apylinkėje išrodo apygėris. Rugių vietomis yra labai menkučių. Liepos 28 d. dieną kai kuriose vietose pradėjo žmonės rugius pjauti, nes daugumai yra labai sunku su duonele.

Petrašiūnų vaizdas prie Nemuno. XX a. pr. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Garliava (1919, Rugpjūčio 7). Lietuva (171), p. 3 [žiūrėta 2019-07-01]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65187&seqNr=3