1919 m. rugsėjo 1 d. | Pranešimas dėl Šiaurės fronto

Generalinio Štabo pranešimas. Šiaurės frontas. Dauguvos krantuose armotų ir kulkosvaidžių kovos tebesitęsia.

Generalinio Štabo pranešimas.

1. IX. 1919

Šiaurės frontas

Dauguvos krantuose armotų ir kulkosvaidžių kovos tebesitęsia.

Karininkas Vėlykis

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos kariuomenių išsidėstymas prie Dauguvos kovojant su Raudonąja armija. Iš Kazio Ališausko knygos „Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės 1918–1920“, Čikaga, 1972, p. 313.


Zarasų karinės operacijos metu Lietuvos kariuomenė sėkmingai išvijo bolševikų Raudonąją armiją iš Lietuvos, tačiau kovos tęsėsi netoli Daugpilio, jau Latvijos teritorijoje. Čia susitiko Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos karinės pajėgos. Lietuvos kariuomenė atsitraukė tik nustūmus Raudonąją armiją už Dauguvos.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lietuva, 1919 m. rugsėjo 3 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076