1919 m. rugsėjo 12 d. | Karo ligoninės kreipimasis į visuomenę

Karo ligoninė, kurioje yra 400 ligonių, kurios reikalavimai didesni, negu kitų ligoninių, kreipiasi į visuomenę ir prašo betarpiai aukoti įvairių daiktų ligoniams aprūpinti. Be medžiagos ir maisto labai pageidaujama literatūra.

Į visuomenę

Šiuo sunkiu laiku, kada valstybė tik kuriasi, kada jai reikia atkelti daug svarbių reikalų, reikalaujama daug pajėgų ir lėšų, valdžiai sunku pakankamai aprūpinti visas savo įstaigas be visuomenės pritarimo ir paramos.

Karo ligoninė, kurioje yra 400 ligonių, kurios reikalavimai didesni, negu kitų ligoninių, kreipiasi į visuomenę ir prašo betarpiai aukoti įvairių daiktų ligoniams aprūpinti. Be medžiagos ir maisto labai pageidaujama literatūra. Ligonys didžiausiu noru skaito laikraštį ar knygą, patekusius į ligoninę. Kadangi ligoninėj rengiama atidaryti lietuvių kalbos kursai ligoniams ir steigiamas knyginėlis, labai reikalinga rankvedžių, rašomųjų dalykų ir skaitymui knygų.

Kad visi aukojami daiktai greitai tektų ligoniams, aukotojų prašoma kreiptis: Karo ligoninė Karmelituose, Vyriausiajam Gydytojui Sližiui, telefonas Nr. 154.

Kauno Karo ligoninės vyr. gydytojas Pranas Sližys


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 12, Nr. 200, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65192

Fotonuotraukos prieiga internete: https://www.vle.lt/Straipsnis/Pranas-Slizys-87625