1919 m. rugsėjo 18 d. | Dėliai mūsų kareivių kapų

Tėvynės gynėjų, žuvusių nuo priešo nelabų kulipkų, jau pas mus yra. Bet kaip nemalonu pasidaro, užėjus ant kapų, kur randi palaidotą kareivį. Čia žiūrėk, šale jo kapas, miela žiūrėti apsodytas gėlėmis, dailiai sukastas; šale gi kareivio kapas, kaip kupstas sukastas, ir kapo gale įsmeigta kokia lentos skeliaudra, kaip ant juoko, ir parašyta neva, bet perskaityti negalima, jau lietaus nulyta.

Sako „be skiedrų nenukirsi medžio“. Ir mums norint įgyti laisvės ir nuveikti savo priešus reikia padėti aukų. Tėvynės gynėjų, žuvusių nuo priešo nelabų kulipkų, jau pas mus yra. Bet kaip nemalonu pasidaro, užėjus ant kapų, kur randi palaidotą kareivį. Čia žiūrėk, šale jo kapas, miela žiūrėti apsodytas gėlėmis, dailiai sukastas; šale gi kareivio kapas, kaip kupstas sukastas, ir kapo gale įsmeigta kokia lentos skeliaudra, kaip ant juoko, ir parašyta neva, bet perskaityti negalima, jau lietaus nulyta. Matyti chemiško paišelio neturėta.

Kareivis nesigailėjo savo gyvybės už laisvę savo krašto žmonių, o jam negali nei kapą priderančiai aptaisyti.

Mūsų žmonėms matyti būtų gera būti laisviems, bet jeigu reikia prisidėt, tai jie nenori!

Jau rodos, reiktų pamesti tą ruso raugą. Jeigu su rusu mes kariaujame, reiktų ir jo papročių vengti, o imti vakarų kultūros papročių.

Pavyzdin, vokiečiai netik ką savo draugų kapais rūpindavosi, bet ir savo priešo „ruso“ kapą laukuose aptverdavo.

O mes lietuviai į savo brolių kapus, ar negalėtume kreipti domės?

Čia aš, manau, jeigu mūsų tautiečiai tiek nesusipranta, tai reiktų mūsų valdžiai, visgi, ištekti vietos savo įstatymuose, ir įsakyti visiems valsčių Taryboms ir Komitetams ant kiekvieno Tėvynės gynėjo kapo pastatyti gražų medžio kryžių su parašu, kad galėtų atrasti tėvai ar broliai, ir kad dar galėtų antrą kartą rasti, kas čia toks ilsisi.

Kareivis V. Bandzaitis.

Paminklas kariams, žuvusiems kovose už Lietuvos laisvę, Kauno senosiose kapinėse. S. Lukošias reprodukcija 1970 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kariškių žodis“, 1919 m. rugsėjo 18 d., Nr. 18, p. 144

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48885&biRecordId=4490