1919 m. rugsėjo 19 d. | Kauno gelžkelio stoty

Kauno gelžkelio stoty lyg kokiuose kynuose jauties. Nei žemėlapio, nei aiškaus traukinių sąrašo. Jei ir yra koks nususęs gelžkelio parašėlis, taip su klaidoms parašytas, jog gėda ir skaityt.

Kauno gelžkelio stoty lyg kokiuose kynuose jauties. Nei žemėlapio, nei aiškaus traukinių sąrašo. Jei ir yra koks nususęs gelžkelio parašėlis, taip su klaidoms parašytas, jog gėda ir skaityt. Stotyj būtinai reikalingas Lietuvos žemėlapis su visais kelių ir stočių pažymėjimais kada traukiniai iš kur išeina – kur ateina, bilietų kainos, važmos (bagažo) vežimo kainos ir tt. Taip pat stotyj pirmoj vietoj turėtų būt Kauno miesto plenas su aiškiais gatvių vardais, nurodymais valstybės įstaigų ir tt. Dabar žmogui su reikalu į Kauną atvažiavus reikia batus nuplėšti ir laiką sugaišinti, kol surasi kokią nors įstaigą!

Kauniškis.

Kauno geležinkelio stoties peronas. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuva, nr. 205, 1919 m. rugsėjo 19 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65197&seqNr=2