1919 m. rugsėjo 2 d. | Sportas

Lengvosios atletikos praktika būna kasdien nuo 6 ligi 7 val. vakarą Vytauto kalne, ten pat galima užsirašyti (10 auksinių nario mokesti). Panelės taip pat gali dalyvauti sokolų ir kitų sistemų mankštinimuose.

Lengvosios atletikos praktika būna kasdien nuo 6 ligi 7 val. vakarą Vytauto kalne, ten pat galima užsirašyti (10 auksinių nario mokesti). Panelės taip pat gali dalyvauti sokolų ir kitų sistemų mankštinimuose. Tuo pačiu laiku vėliau nuo 7 ligi 8 būna sunkiosios atletikos mankštinimai.

Lietuvos Sporto Sąjunga

Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijos V b klasės mokinės gimnastikos pamokoje. 1936 m. Kauno miesto muziejaus


Šaltinis: Sportas (1919, Rugsėjo 2). Lietuva (192), p. 3 [žiūrėta 2019-07-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65198&seqNr=3