1919 m. rugsėjo 20 d. | Egzaminai į Mokytojų seminarijas

Nuo ateinančių mokslo metų pradžios Švietimo Ministerija steigia Panevėžy, Šiauliuose ir Mariampolėj mokytojų seminarijas. Į seminarijas priimami be egzamino berniukai ir mergaitės, išėję dvejų ar daugiau gimnazijos klasių mokslo. Visi kiti priimami iš egzamino. Mokslas seminarijoje nemokamas.

Mokytojų Seminarijos

Nuo ateinančių mokslo metų pradžios Švietimo Ministerija steigia Panevėžy, Šiauliuose ir Mariampolėj mokytojų seminarijas.

Į seminarijas priimami be egzamino berniukai ir mergaitės, išėję dvejų ar daugiau gimnazijos klasių mokslo. Visi kiti priimami iš egzamino. Mokslas seminarijoje nemokamas.

Prašymai su gimimo metrikais jau priimami atatinkamų seminarijų direktorių.

Egzaminai prasidės š. m. Rugsėjo 20 d.

Smulkesnių žinių suteikia Švietimo Ministerija Kaune ir vietos seminarijų direktoriai.

Švietimo Ministerijos Pradžios Mokslo Departamentas.

Žeimelio pradžios mokyklos mokytojai. 1923 metai. Lietuvos liaudies buities muziejus

 


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 11, Nr. 199, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65191

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LLBM/LIMIS-3130402