1919 m. rugsėjo 22 d. | Nesama kalbos apie taiką su bolševikais

Paryžius – rugs. 22, Lietuvių atstovybė čionai paskelbė formalinį užginimą, kad Lietuvos vyriausybė būtų buvus sutikus vesti taikos derybas su rusų bolševikais.

Nesama kalbos apie taiką su bolševikais

Paryžius – rugs. 22, Lietuvių atstovybė čionai paskelbė formalinį užginimą, kad Lietuvos vyriausybė būtų buvus sutikus vesti taikos derybas su rusų bolševikais , kaip apie tai buvo pranešta iš Maskvos bevieliu telegrafu.


„Draugas“ praneša, kad kitaip nei buvo paskelbta ganduose prieš tai, Lietuvos vyriausybė nežada tartis su bolševikais, kurie bijodami pralaimėjimo Rusijos pilietiniame kare, siekia susitarimo su Baltijos šalimis ir Lenkija.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Draugas, Užginama galima taika lietuvių su bolševikais , 1919 09 22, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197038