1919 m. rugsėjo 23 d. | Tautos teatro kreipimasis į visuomenę

Tautos Teatras yra pasirengęs aplankyti vaidinimais tuos Lietuvos miestus, kame rastųsi bent kiek teatro darbui tinkamesnės sąlygos. Tuo tikslu teatro direkcija kreipiasi į plačiąją visuomenę ir prašo trumpu laiku suteikti sekančių žinių: Ar yra vaidinimams salė, su scena, kiek talpina žmonių, ar apšildoma?

Į visuomenę

Tautos Teatras yra pasirengęs aplankyti vaidinimais tuos Lietuvos miestus, kame rastųsi bent kiek teatro darbui tinkamesnės sąlygos. Tuo tikslu teatro direkcija kreipiasi į plačiąją visuomenę ir prašo trumpu laiku suteikti sekančių žinių:

  1. Ar yra vaidinimams salė, su scena, kiek talpina žmonių, ar apšildoma?
  2. Ar yra elektros šviesa?
  3. Kiek spektaklių galima suvaidinti?
  4. Kas iš vietinių organizacijų, įstaigų, ar šiaip žmonių galėtų padėti darbui?

Šios žinios žymiai palengvintų mums darbą, už ką iš anksto tariame ačiū.

Visas žinias siųsti tokiu adresu: Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 52.

Tautos teatro Direkcija.

Tautos teatro spektaklio – misterijos „Visi žmonės“ programa. 1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 23 d., Nr. 208, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65201