1919 m. rugsėjo 24 d. | Bolševikai su visais nori taikos

Rusijos bolševikai yra pasiūlę taiką Baltijos šalims. Šiomis dienomis jie pasiūlę taiką ir Ukrainai, anot gautų čia žinių.

Rusijos bolševikai bijosi kontrrevoliucijos. Tad nuo Rusijos atskilusioms tautoms siūlo taiką

Londonas – rugs. 24. Rusijos bolševikai yra pasiūlę taiką Baltijos šalims. Šiomis dienomis jie pasiūlę taiką ir Ukrainai, anot gautų čia žinių.

Tuo tikslu bolševikų valdžia pasiuntė Ukrainon savo atstovus ir pranešė, kad Maskvos sovietas pageidauja padaryti taiką su visomis kaiminiškomis tautomis, kad užbėgti už akių kontrrevoliucijai Rusijoje.


„Draugas“ praneša, kad bolševikai siūlo taiką ir Ukrainai. Tai liudijo, kad bolševikų valdžia buvo rimtai išsigandusi dėl savo pozicijos susilpnėjimo ir buvo pasiryžusi daryti net labai dideles nuolaidas.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Draugas, Bolševikai su visais nori taikos , 1919 09 24, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197042