1919 m. rugsėjo 28 d. | Paskaita apie katalikybės ir lietuvybės persekiojimus 1870–1904 m.

Kun J. Tumas kalbės apie buvusios Rusų valstybės pagrindus: monarchizmą, rusizmą, pravoslaviją; apie visa to priešus kitataučius; kaip rusai neskirdavo tautybės nuo tikėjimo, apie vyskupo Valančiaus darbavimąsi prieš, apie kunigų tylų pasipriešinimą; apie svietiškųjų inteligentų pažangiąsias bendroves – ir kas gi laimėjo?

VILNIAUS KRONIKA.

Paskaita apie katalikybės ir lietuvybės persekiojimus 1870–1904 m. bus šį sekmadienį 28/IX šv. Mikalojaus salėje. Kun J. Tumas kalbės apie buvusios Rusų valstybės pagrindus: monarchizmą, rusizmą, pravoslaviją; apie visa to priešus kitataučius; kaip rusai neskirdavo tautybės nuo tikėjimo, apie vyskupo Valančiaus darbavimąsi prieš, apie kunigų tylų pasipriešinimą; apie svietiškųjų inteligentų pažangiąsias bendroves – ir kas gi laimėjo?

Paskaita žada būti turininga ir įdomi.

5 val. lygių lygiai, matyti mūsų publikai priimtina; tai Lietuvių Mokslo Draugijos Paskaitų Komisija ir toliau tos pradžios laikysis.

Kunigas, rašytojas, publicistas Juozas Tumas-Vaižgantas. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 235

 


Šaltinis: „Nepriklausomoji Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 27 d., Nr. 110, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=99283