1919 m. rugsėjo 29 d. | Pranešimai

Vyriausioji Komisija kariškiams žeme aprūpinti savo posėdyj š. m. rugsėjo 29 dieną, nusprendė paimti iš pašalinio žemės savininko Kunigaikščio Konstantino Radzvilos, Taujėnų dvaro (Ukmergės apskr.) tris palivarkus <…>

Pranešimai

Vyriausioji Komisija kariškiams žeme aprūpinti savo posėdyj š. m. rugsėjo 29 dieną, nusprendė paimti iš pašalinio žemės savininko Kunigaikščio Konstantino Radzvilos, Taujėnų dvaro (Ukmergės apskr.) tris palivarkus, būtent: Karolinavos, Psyspošo ir Zamuško ir grafo Plioterio Svencenikų dvarą (Kaišedorių apskr.).

Paskirti minėtiems dvarams išparceliuoti matininkai jau pradeda darbą.


Šaltinis: Išparceliuoti dvarai (1919, Spalio 7). Lietuva (221), p. 2 [žiūrėta 2019-09-24]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65255&seqNr=2