1919 m. rugsėjo 3 d. | Lietuvos atstovas Norveguose

Norvegams pripažinus de fakto Lietuvos valstybę, Ministeris Pirmininkas paskyrė Lietuvos atstovą Norvegams advokatą Joną Aukštuolį.

Norvegams pripažinus de fakto Lietuvos valstybę, Ministeris Pirmininkas paskyrė Lietuvos atstovą Norvegams advokatą Joną Aukštuolį, kuris Norvegų valdžios buvo labai gerai, savo pasitikėjimą lietuviais išreiškus, priimtas.

Tikimės, jog mūsų atstovas arčiau supažindins Norvegus su Lietuva ir prisidės prie sudarymo tarp šitų valstybių kuo geriausių santykių.

Diplomatas Jonas Aukštuolis. Argentina. Apie 1934-1939 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka


Šaltinis: Lietuvos atstovas Norveguose (1919, Rugsėjo 3). Lietuva (193), p. 3 [žiūrėta 2019-07-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65207&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000341964