1919 m. rugsėjo 30 d. | Lietuvos moterų komitetai aprūpinti skalbiniais kareiviams

Inspektorio dr. Nagevičiaus iniciatyva įsisteigė moterų komitetai, kurių tikslas aprūpinti mūsų kareivius skalbiniais (marškiniais ir k. t. d.). Kai dr. Nagevičiius pasakoja, reikia pastebėti, kad mūsų pilietės be skirtumo tautos labai noringai ir gyvai prisidėjo prie šio prakilnaus sumanymo ir jau pradėjo darbuotis.

PRANEŠIMAI

Privatiniai Lietuvos moterų komitetai aprūpinti

kareiviams skalbiniais

Pastarosiomis dienomis Vilkavišky, Mariampolėj ir Kalvarijoj Lauko Sanitarijos inspektorio dr. Nagevičiaus iniciatyva įsisteigė moterų komitetai, kurių tikslas aprūpinti mūsų kareivius skalbiniais (marškiniais ir k. t. d.). Kai dr. Nagevičiius pasakoja, reikia pastebėti, kad mūsų pilietės be skirtumo tautos labai noringai ir gyvai prisidėjo prie šio prakilnaus sumanymo ir jau pradėjo darbuotis. Su vietos komendantu ir apskričių viršininkų pagalba mano steigti vakarėlius, paskaitas arbatnamius, taippat rinkti aukų – drobės ir pinigų. Aukotiems daiktams yra nustatyta tam tikra kontrolė su nurodymais, kiek ko gauta ir kam atiduota. Apie tai vietose bus leidžiami tam tikri lapeliai, o svarbesnės žinios bus paskelbtos ir laikraščiuose. Prie šios organizacijos labai maloniai prisidėjo ir lenkų fronto komendantas karin. Žukas ir mano panašias įstaigas išplėsti po visą Suvalkiją.

Šiomis dienomis dr. Nagevičius išvažiuoja ir į kitas Lietuvos dalis panašių komitetų steigti.

Jei Lietuvos moters per trejus metus ištesėjo vokiečiams šimtus tūkstančių uolektų drobės, tai reikia tikėtis, kad gera valia, jų dosnumas apdengs ne vieną savo kareivį.

Tegu Vilkaviškio, Mariampolės ir Kalvarijos piliečių pavyzdį paseka visa Lietuva!

S–las

Gydytojas, generolas, archeologas Vladas Nagevičius.
Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 115


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 30 d., Nr. 214, p. 2

https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65208