1919 m. rugsėjo 4 d. | Baleto, poezijos ir muzikos vakaras

TAUTOS TEATRE Ketvirtad. Rugsėjo 4 d. bus Baleto – poezijos – muzikos V A K A R A S Koncertinėj daly dalyvauja artistės Unė Babickaitė, Olga Dubeneckienė, M. Leškevičius, S. Frumkinas, Kazys Binkis, J. Tallat-Kelpša, Balys Sruoga.

TAUTOS TEATRE Ketvirtad. Rugsėjo 4 d. bus

Baleto – poezijos – muzikos

V A K A R A S

Koncertinėj daly dalyvauja artistės Unė Babickaitė, Olga Dubeneckienė,

M. Leškevičius, S. Frumkinas, Kazys Binkis, J. Tallat-Kelpša, Balys Sruoga.

KOLOMBINOS SKRAISTĖ pantomima.

KERĖJIMO GARSAI idilija.

Pradžia lygiai 8 val. vak.

Olga Dubeneckienė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 4 d. , Nr. 194, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65209